O Klubu

Prvi zapisi o športnih aktivnostih v Bogojini segajo v leto 1944. Takrat so se še neorganizirano na pobudo Aleksandra Klara na travniku kjer je danes igrišče zbirali mladi iz Bogojine in igrali nogomet, pri tem so jih domačini večkrat podili iz travnika, da naj se to ˝letanje˝ igrajo drugje. Okoli leta 1948 je bilo za namene športnega udejstvovanja in tekmovanja ustanovljeno prosvetno društvo Partizan, pod okriljem katerega so fantje igrali prijateljske tekme z vrstniki iz Gančan in Dobrovnika.

Nogometna tekma 25.8.1982

 

Kasneje se je društvo preimenovalo v Športno društvo Bogojina, to ime pa se je ohranilo vse do danes. Ko se spominjamo preteklosti društva, najbolje oživi spomin na nogometne derbije med okoliškimi vasmi: Bogojino, Filovci, Tešanovci in Moravski Toplicami. Žal je igranje velikega nogometa v omenjenih vaseh zamrlo, ohranilo pa se je le v Bogojini. Zahvala za to gre vsem nekdanjim članom društva, ki so svoj prosti čas preživljali na igrišču ter prostovoljno in požrtvovalno skrbeli za društvo. Da je društvo lahko živelo in preživelo do danes, so enako zaslužni tudi vsi sponzorji, ki so imeli posluh za nogomet in mu pomagali. Nogometno tradicijo je od Aleksandra Klara, nadaljeval Horvat Franc, ki ga je nasledil Petek Jožef. Za njim so se zvrstili Horvat Štefan, ki je društvo vzbudil po 6 letnem zatišju ter nato Šumak Martin.

 

Igralci v tradicionalnih zelenih dresih

 

Največji pečat v društvu je pustil Cipot Zoltan, ki je klub vodil od leta 1998 pa do leta 2012, v društvu pa je aktiven tudi sedaj, ko je klub prevzel najboljši igralec v zgodovini Bogojine in njegova legenda Bojan Kocet, za katerega se je v rani mladosti zanimal tudi Stuttgart, klub iz 1. nemške lige. Bojan Kocet s pomočjo duše kluba Pavla Benkoviča, nekoč igralca sedaj pa že dolgoletnega hišnika in velikega navijača Bogojine ter s pomočjo upravnega odbora uspešno nadaljuje vizijo, ki so jo začrtali Zoltan Cipot in njegovi predhodniki, hkrati pa nadgrajuje njihovo delo. Trud, ki so ga v preteklosti vložili vsi člani društva tako na tekmovalnem, vodstvenem in organizacijskemu področju, se je bogato obrestoval. Največji uspeh je društvo doseglo v sezoni 2007/2008, ko je klub postal prvak 1. medobčinske nogometne lige Murska Sobota in se tako uvrstil v Pomursko nogometno ligo (četrti kakovostni razred slovenskega nogometa), v kateri tekmuje še danes, z zrelim optimizmom pa zre tudi v prihodnost, saj je mlada ekipa v sezonah 2010/11 in 2011/2012 postala prvak 1. mladinske medobčinske lige.

 

Člani 22.12.2010 stojijo od leve: Janko Talaber (tajnik), Casar Leon, Černela Borut, Gregorec Tomaž, Kuzmič Mitja, Kocet Bojan, Rituper Robert, Tomašič Matija, Zoltan Cipot (predsednik), sedijo: Beno Puhan, Boris Škedelj, Robert Flisar, Borut Puhan, Slobodan Đurić (trener), Borut Godvajs, Uroš Ošlaj in Jože Dravec.

 

Poleg članske in mladinske ekipe, v okviru društva trenutno aktivno delujejo še tri selekcije: U-12, U-14 ter veterani, kar predstavlja okoli 105 članov, ki prihajajo iz Bogojine, Filovcev, Ivancev, Bukovnice in Noršincev. Poseben poudarek društvo daje vključevanju mladih v športne aktivnosti, ob zavedanju, da te pozitivno vplivajo na telesni in duševni razvoj ter da se tako mladim privzgajata vztrajnost in disciplina. Društvo si bo zato v prihodnje prizadevalo ustanoviti dodatne selekcije in tako postati še bolj stabilen športni kolektiv.

 

Dvakratni zaporedni prvaki 1. MNL mladinci (2. junij 2012) Nogometni podmladek (21.12.2012)

 

Športno društvo pa ni osredotočeno zgolj na nogomet, ampak je zelo interaktivno. Uspešno sodeluje z vsemi društvi iz Bogojine ter društvom malega nogometa iz Filovcev. Veliko pozornost v društvu namenjamo tudi razvoju Športno rekreacijskega centra, ki je eno osrednjih prizorišč družbenega dogajanja v vasi, v njem pa se tedensko odvijajo športni, gasilski in ostali dogodki. Leta 2010 je tako bilo urejeno igrišče za mali nogomet, med pomembnejšimi kratkoročnimi cilji pa je ureditev igrišča za odbojko ter otroškega igrišča, s čimer bi se zagotovilo aktivno preživljanje prostega časa različnih generacij. Pomemben dogodek pa društvo čaka že letos, ko se načrtuje selitev v nove društvene prostore, katerih investitor je Občina Moravske Toplice.

 

S spoštovanjem, ki ga čutimo do okolja, sponzorjev, navijačev ter lokalne skupnosti, vztrajamo na začrtani poti, to pa je razvoj nogometa v kraju ter vključenost čim večjega števila mladih v delovanje društva. V društvu se zavedamo svoje pomembne vloge pri soustvarjanju družbenega življenja v vasi, zato želimo nadaljevati 70-letno tradicijo in še naprej ustvarjati potrebne vrednote za lepše življenje, obenem pa dajati pozitiven zgled prihodnjim rodovom.